This post is also available in: Engelska

Tretåig hackspett – Picoides tridactylus

Tretåig hackspettPicoides tridactylus
Tretåig hackspett mäter 21,5-24 centimeter, är svartvit och den adulta hanen har gul hjässa. Den är starkt bunden till gran men förekommer lokalt i annan skogstyp. Den hackar efter föda på döda eller mycket skadade träd. Tretåig hackspett blir könsmogen efter ett år, är monogam under häckningssäsongen och parbildningar som varar över flera år förekommer. Paret hackar vanligtvis ett nytt häckningshål varje år, i döda eller döende barrträd. Endast undantagsvis används häckningshål från tidigare år eller från andra hackspettar. Kullen består av tre till fem ägg som ruvas av båda föräldrar i ungefär 12 dagar. Ungarna matas och vårdas av båda föräldrarna under 21 till 25 dagar. Efter detta följer en längre period, upp till två månader, då ungarna fortfarande regelbundet, men senare endast mer sporadiskt, matas av föräldrarna.

Såhär låter denInspelning av Patrik Åberg från Xeno-canto

Ett litet filmklipp