This post is also available in: Engelska

Fjällräv – Vulpes lagopus

Fjällräv – Vulpes lagopus
Fjällräv är en art i familjen hunddjur som förekommer i Arktis och angränsande områden. Fjällräven placerades tidigare i det egna släktet Alopex (Kaup, 1829), men placeras idag i släktet Vulpes, tillsammans med bland annat rödräven. Fjällräven kallas också för polarräv. Fjällräven har en kroppslängd på mellan 50–85 cm och en svans på 28–55 cm. Dess mankhöjd är 28 cm och den väger 3–8 kg. Öron, nos, ben och svans är kortare än hos rödräv, och vinterpälsen är tjockare. Fjällräv förekommer i åtminstone två färgvarianter. Den ena är sommartid brungrå på huvud, rygg och benens utsidor, medan kroppssida, buk, benens insidor och det mesta av svansen är gråaktigt vit. Vinterpälsen är helvit. Den andra färgtypen är ljusgrå eller stålblå, och är även känd som blåräv. Den vita färgtypen är recessiv. En tredje, sällsynt färgform har observerats, där individerna är blekgula, mer eller mindre sandfärgade. Fjällräven har en mycket isolerande päls och klarar ner mot 70 minusgrader. Även trampdynorna är håriga för att skydda mot kylan.

Fjällräven lever på tundra och förekommer cirkumpolärt i arktiska Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland, Svalbard och andra arktiska öar. Några djur besöker även isflak i Norra ishavet och når ibland Nordpolen. I Skandinavien förekommer den främst i fjällvärlden, men speciellt ungdjuren kan under näringssök vandra över långa avstånd, upp till 1 000 km har konstaterats. Beståndet i Skandinavien och på Island är ganska litet men i Nordamerika, Sibirien och på Grönland finns det fortfarande ett stort antal individer och fjällräven som art anses inte hotad. I Sverige och Norge är fjällräven upptagen på respektive lands förteckning av rödlistade arter som akut hotad. Fjällräven var nära att försvinna helt under slutet av 1990-talet i Sverige, men 2013 fanns det uppskattningsvis 120 fullvuxna fjällrävar i Sverige.