This post is also available in: Engelska

Tosteblåvinge -elastrina argiolus

Tosteblåvinge -elastrina argiolus
är en fjärilsart av familjen juvelvingar. Den förekommer över större delen av norra halvklotet och kan i Sverige ses flyga redan i april. Vingspannet är 23-32 mm. Honan har typiskt brett utkantsband som sträcker sig förbi vinghörnet och båda könen har fläckiga vingfransar. Undersidan av bakvingen är grå med svarta fläckar, helt utan vita och orangebruna fläckar. Vingarna är tunnare än på många andra fjärilsarter och blir snabbt slitna. Äggen är grönvita och larverna är som nykläckta först gröna, för att senare bli bruna. Tosteblåvingen finns i större delen av Norden men saknas i fjällområden. Den är vanlig i södra delen av Norden och sällsyntare norrut. Den finns i Europa och Nordafrika och vidare österut genom Asien till Japan. Den finns även i Nord och Centralamerika. Den flyger från slutet av april till in i juni eller juli i norr. Ibland kan den flyga i en andra generation i juli-augusti.