This post is also available in: Engelska

Gåsgam – Gyps fulvus

Gåsgam – Gyps fulvus

Den häckar i Sydeuropa, Afrika och Asien och är vanligtvis ganska stationär. Gamen blir 93-110 centimeter lång, har ett vingspann på 230-265 centimeter och väger 6-13 kilo. Honan är i genomsnitt större än hanen. Den kläcks naken och är utseendemässigt en typisk representant för gamla världens gamar, med ett vitt huvud, ljus halsboa, mycket breda och långa vingar, med långa handpennor, och kort stjärt. Kroppen och vingtäckarna är sandfärgade och kontrasterar mot de mörka vingpennorna.

Liksom andra gamar är den en asätare som huvudsakligen lever av kadaver som den främst finner genom att glidflyga över öppna områden, ofta i flock. Den ger ifrån sig grymtningar när den tar nattkvist och när de samlas vid ett byte. Gåsgamen häckar på klipphyllor och den lägger ett ägg. Den kan häcka i kolonier som ibland omfattar flera hundra par. Arten har observerats ett fåtal gånger i Sverige. Första observerades 1986 i Skåne, andra år 2000 i Södermanland och tredje 2012 i Göteborg. I juli 2013 observerades först en individ i Västervik. Senare observerades en i Skåne och en flygande över Öland. Hur många individer det rör sig om är ännu oklart.

Såhär låter den
(Lite som velicoraptor i Jurassic park)