This post is also available in: Engelska

Smutsgam – Neophron percnopterus

Smutsgam – Neophron percnopterus
är en gam som häckar i södra Europa, norra Afrika och i Asien, så långt österut som Indien. Merparten är flyttfåglar som övervintrar på Arabiska halvön och i Afrika, söder om Sahara men populationen i Nepal och Indien, och populationen på Kanarieöarna är stannfåglar. Smutsgamen blir 60 till 70 centimeter lång. Smutsgamen förekommer över ett stort område i den Gamla världen och häckar från södra Europa och norra Afrika i väster till västra och södra Asien. Mycket tillfälligt kan de också förekomma på Sri Lanka. Den förekommer huvudsakligen på torra slätter och kullar, i Himalaya upp till 2000 meters höjd på sommaren. Fram till 1923 häckade smutsgamar i regionen Transkei. De bygger sina bon huvudsakligen på steniga klippor, ibland på utskjutande avsatser på höga byggnader i städer och i stora träd.