This post is also available in: Engelska

Grågås – Anser anser

Grågås – Anser anser
Grågåsen är en stor och kraftig gås med en kroppslängd på 74–84 cm. Könen hos grågåsen är lika. Dess huvud och hals är brungrå, överkroppen brunaktig med ljusgrå fjäderkanter, bröstet och buken är ljusgrå, övergumpen är ljust askgrå, undergumpen och bakkanten av stjärten är vit. Den saknar vitt på huvudet till skillnad från exempelvis bläsgås och fjällgås. Dess ben är rosafärgade men kan även vara oranga. Näbben som är 6–7 cm lång, är tjock, konisk och rödorange- eller rosafärgad med vit näbbnagel. Näbbnageln upptar större delen av näbbens bredd. Näbblamellerna är korta och koniska. Övernäbbens lameller är tydligt synliga utifrån längs större delen av näbben. Näbbens höjd vid basen är mindre än halva längden.

Grågäss i flykten.
Notera den ljusa framkanten av vingen. I flykten känns den igen på sitt ljusa huvud, sin mörka rygg och sina ljust stålgrå framkanter på vingarna som i kontrast till de mörka vingpennorna kan te sig nästan vita. Även vingundersidans framkant är ljus till skillnad från hos spetsbergsgåsen som har en helmörk vingundersida.

Antalet individer i världen uppskattas till runt 950 000. och det är den enda gråa gås som ses i stora antal i Europa under sommaren. IUCN bedömer inte att grågåsen globalt är hotad utan kategoriserar den som livskraftig (LC).

Källa:Wikipedia

Den låter såhär
Inspelning av Terje Kolås från Xeno canto