This post is also available in: Engelska

Näktergal – Luscinia megarhynchos

Näktergal – Luscinia megarhynchos
Näktergalen är 17–18 cm lång och har ett vingspann på 24–27 cm. Den väger 30 gram. Den är gråbrun på ovansidan, med rödbrun anstrykning (i synnerhet på vingarna) och rödbrun stjärt. Strupen är ljusgrå eller vit, med ett otydligt, gråbrunt streck på varje sida. Buken och undre stjärttäckarna är vita och övriga undre delar blekt gråflammiga. Första vingpennan är mycket kortare än de närmaste vingtäckarna. Den andra är nästan lika med den tredje och längre än den fjärde. Hona och hane har helt lika fjäderdräkt. Läs mer!

Lyssna på mästersångaren
Inspelning från xeno-cantpo av Eetu Paljakka