This post is also available in: Engelska

Gråspett – Picus canus

Gråspett – Picus canus
Nominatformen av gråspett P. c. canus som förekommer i Europa är mellan 27 och 32 centimeter lång, har en vingbredd på 38–40 centimeter och väger 130–180 gram. Den svenska populationen av gråspett har fluktuerat över tid i Sverige och utbredningen har minskat och ökat. Dess huvudsakliga utbredningsområde i Sverige är Mellansverige och södra och mellersta Norrland. Gråspetten häckar i ganska olika biotoper. Den häckar gärna i gamla aspar på öppna hyggen som gränsar mot äldre granskogspartier men även i sanka lövskogar längs älvar och vid sjöstränder. Den förekommer också i parkartade biotoper med högåldriga lövträd. Den verkar också föredra kuperad terräng där insekter och myror vaknar till liv tidigt om våren på sydsluttningarna. Den har påträffats på höjder upp till 3 650 meter.

Efter en riksinventering ledd av SOF 2007 uppskattades antalet reproduktiva individer till 2200 där man också konstaterar att även om beståndet vuxit i ett längre tidsperspektiv har det legat relativt konstant de senaste 10-15 åren trots att utbredningsområdet vidgat sig söderut. Den anses så pass vanlig att den ej togs upp i ArtDatabankens rödlista från 2015.

Gråspettens häckningsperiod infaller ungefär mellan första april och sista juli. Den häckar i trädhålor, gärna i äldre lövträd som exempelvis asp. Ingångshålet brukar vara cirka 5,5 cm Den lägger en kull om året med vanligtvis 7 till 9 ägg. Båda föräldrarna ruvar äggen i 14 till 15 dygn innan de kläcks. Bägge två tar sedan hand om ungarna, som är flygfärdiga efter 24 till 28 dygn.

Den låter såhär
Inspelning av Elias A. Ryberg from Xeno canto