This post is also available in: Engelska

Skärsnäppa – Calidris maritima

Skärsnäppa – Calidris maritima
är bara lite större än kärrsnäppan vilket den främst i flykten påminner mycket om. Den är dock kompaktare och har en kortare hals än kärrsnäppan vilket ger den en ett bulligt utseende. Den svarta stjärten sticker ut längre än vingspetsarna på en sittande skärsnäppa. Den har medeltunn mörk näbb med gul bas. Kroppen är mörk upptill med en svagt lila glans. Skulderfjädrarna är gråsvarta och blir rödbruna längre in mot kroppen och de har en vit bräm. Den är mestadels vit undertill med en gråbeige vattring. Bröstet är gråvattrat och gumpen svart.

Den adulta skärsnäppan går att skilja gentemot den juvenila genom att den senare har kraftigt orangefärgade ben medan den adulta har gulgrå. På juvenilen är även det gula på näbbasen mer synligt och den känns ljusare på bröstet än den adulta fågeln. På vinterna är skärsnäppan mera jämnt gråbrun och ger ett mörkt intryck i flykten och benen är kraftigt gula och precis som på juvenila fåglar är det gula på näbbasen mer synligt.

Skärsnäppan häckar på klippiga platser som skär och hällar vid kusten och sjöar på högplatåer i fjällen. Den vill ha karg terräng och trivs på högfjället, upp till 1400 meter över havet. På häckningsplats lever de av bland annat flugor, kräftdjur och spindlar, samt frön och knoppar av diverse växter. Vintertid förekommer den ofta på översköljda tångbevuxna skär ute i kustbandet där den utan problem sitter när bränningarna slår över fågeln. Vintertid lever den mestadels av insekter och blötdjur, men även en del växtdelar.

En liten film

Såhär låter den