This post is also available in: EngelskaGulnäbbad lira – Calonectris borealis

Gulnäbbad lira – Calonectris borealis
är en havsfågel i familjen liror med omtvistad taxonomi. Gulnäbbad lira tillhör, tillsammans med scopolilira (Calonectris diomedea) och kapverdelira ett komplex som länge behandlats som en art, som då bar trivialnamnet ”gulnäbbad lira”. Studier har dock visat på skillnader i kärn-DNA som visar att de är reproduktivt isolerade. De skiljer sig även i mitokondrie-DNA, födosöksstrategier, läte och morfologi. Att utanför häckningstid skilja på gulnäbbad lira och scopolilira i fält kan vara mycket svårt och är inte alltid möjligt. Både gulnäbbad lira och scopolilira förekommer troligen i Svenska vatten. Komplexet ”gulnäbbad lira” ses sällan men är i det närmaste årsvis, främst under perioden juni till oktober, kring Sveriges södra och västra kuster. Första rapporten är från Hönö i Bohuslän 8 oktober 1971. Ingen individ har med säkerhet bestämts till art, men det bedöms som troligast att de allra flesta rör sig om scopolilira. På grund av det senare finns det ännu ingen säker observation av arten i Sverige.

Gulnäbbad lira är den största arten och har en grövre och gulare näbb än scopoliliran. Den senare är mindre till storleken har en smalare, gråare näbb, ljusare huvud och mindre svart på handens vingundersida. Överlappning mellan arterna vad gäller storlek och även mängden vitt på vingundersidan av handen förekommer dock. Kapverdeliran skiljer sig från de båda andra i storlek, form, färg och läte. Den är mindre och smalare, har en mörkgrå näbb och mörkare ovan- och undersida än de båda andra arterna. Dess flykt liknar mer andra mindre lirors då den har stelare vingslag.

Den låter såhär
Inspelning av Cedric Mroczko från Xeno canto