This post is also available in: Engelska

Gulnäbbad stjärtand – Anas georgica

Gulnäbbad stjärtand – Anas georgica
är en sydamerikansk fågel i familjen änder inom ordningen andfåglar.

Den gulnäbbade stjärtanden delas in i tre underarter med följande utbredning:

  • Anas georgica georgica – förekommer på Sydgeorgien
  • spinicauda-gruppen
  • Anas georgica spinicauda – förekommer från södra Colombia till Eldslandet och Falklandsöarna
  • Anas georgica nicefori – utdöd, försvann omkring 1952. Förekom tidigare i Anderna i Colombia.
  • Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC).

Den låter såhär
Inspelning av Felix Vidoz från Xeno canto