This post is also available in: Engelska

Hagtornsfjäril – Aporia crataegi

Hagtornsfjäril – Aporia crataegi
Hagtornsfjäril är en dagfjäril av familjen vitfjärilar. Den är Gästriklands landskapsinsekt. Som fullbildad individ, imago, är hagtornsfjärilen en relativt stor fjäril med ett vingspann på cirka 60 till 75 millimeter. Båda könen ser likadana ut, men honan är lite större. Vingarna är vita med tydligt markerade svarta vingribbor. en nykläckta larven är brun med svart huvud. Efterhand mörknar grundfärgen till svart och sidorygglinjer bestående av rödbruna fläckar avbrutna av vita punker framträder. Redan som nykläckt har den tätt fint hår, som blir allt längre och även ljusare. Larverna föredrar de späda bladen vid toppskotten på värdväxten. Där spinner den ett skydd som inför vintern görs tätare. Larven övervintrar skyddad av detta på samma kvist som den kläckts på. Efterhand som toppskottens blad tar slut, äter sig larven nedåt kvisten, fortfarande samlad i grupper.

Den återfinns i tempererat klimat över i stort sett hela den palearktiska regionen. Hagtornsfjärilen varierar starkt i hur många individer som återfinns under ett enskilt år.

Hagtornsfjäril flyger i skogs-, hag- och buskmarker samt på hyggen, vanligen i närheten av vatten. På Gotland flyger den framför allt i gles tallskog med god tillgång på blommande örter.

Källa:Wikipedia