This post is also available in: Engelska

Hakremspingvin – pygoscelis antarcticus

Hakremspingvin – Pygoscelis antarcticus

är en art i familjen pingviner som huvudsakligen lever på den antarktiska halvön. Dessutom förekommer arten på olika ställen längs den antarktiska kustlinjen och på ett fåtal öar i södra Atlanten. Hela beståndet uppskattas med 7 500 000 individer.

Hakremspingvinen kan bli upp till 68 cm höga och väga 6 kg, men de kan väga så lite som 3 kg i slutet av förökningscykeln. Den adulta hakremspingvinens vingar är svarta med vit kant, undersidan är vit och ögonen är rödbruna. Underifrån smälter den vita magen ihop med ljuset ovanifrån och uppifrån smälter den svarta ryggen ihop med havsdjupens mörker, vilket fungerar som ett skydd mot predatorer.

Den låter såhär