This post is also available in: Engelska

Macaronipingvin – Eudyptes chrysolophus

Macaronipingvin – Eudyptes chrysolophus
är en pingvin som är nära släkt med vitkindad pingvin.

Sitt trivialnamn härstammar från engelska upptäcktsresande som började kalla den för ”Macaroni Penguin” eftersom den genom sina gula tofsar påminde om ett populärt och pråligt klädmode i 1700-talets England som innehöll mycket ornament och vars bärare kallades för maccaroni eller macaroni. Den är världens talrikaste pingvin med cirka 9 miljoner par, men trots detta är populationsminskningen så kraftig att den kategoriseras som sårbar.[1 Som adult blir macaronipingvin 70 cm lång och väger 5,5 kg. Den skiljs morfologiskt ifrån vitkindad pingvin på att den har ett svart ansikte till skillnad från den senares vita.

Arten kategoriseras idag som sårbar (VU) av IUCN på grund av att världspopulationen drastiskt verkar har minskat under de senaste 3 generationerna (36 år). Denna kategorisering baserar sig dock på extrapolering av småskaliga undersökningar. Exempelvis visade en studie att en häckningspopulation på Sydgeorgien minskade med 65% under perioden 1986-1998, och en annan studie från Marion visar på en populationsminskning på 50% under perioden 1979-1998.

Den låter såhär
Inspelning av Yannig Coulomb från Xeno canto