This post is also available in: Engelska

Härfågel – Upupa epops

Härfågel – Upupa epops
är en fågel inom familjen härfåglar och återfinns i stora delar av Europa, Asien och Nordafrika. Den har en karaktäristisk och kraftfullt färgad fjäderdräkt i svart, vitt och orange och när den är exalterad reser den en fjäderplym på huvudet. Även dess läte är vittljudande och distinkt. Härfågeln finns i stora delar av Europa, Asien och Nordafrika. Världspopulationen består delvis av flyttfåglar medan de sydligare populationer är stannfåglar. Den europeiska populationen flyttar i augusti till oktober till övervintringsområden i Afrika, för att återkomma i april till maj. I Sverige är den en subraritet. Varje år dyker den upp lite här och där. Det har misstänkts att den häckat och det blir nog snart bekräftat.

Såhär låter den
Inspelning av Jarek Matusiak från Xeno canto