This post is also available in: Engelska

Vävare – ploceidae

Vävare – Ploceidae
är en familj med små fåglar som tillhör ordningen tättingar och som är nära besläktade med finkar. Vävarna är fröätare med koniskt formade näbbar och merparten häckar söder om Sahara i Afrika, något färre arter i tropiska Asien men även i Australien. Hanarna har ofta praktfulla fjäderdräkter i starka röd och gula färger i kontrast till svart. Bland vissa arter har könen bara olika fjäderdäkt under häckningstid. De är sällskapliga och många arter lever i mycket talrika flockar. En av familjens arter, blodnäbbsvävaren, är världens mest talrika fågel i vilt tillstånd. Vävarna bygger bon som vävs av grässtrån, kvistar och liknande. Dessa bon har ofta formen av en pung och finns ofta i tjogtals på ett träd.