This post is also available in: Engelska

Hökörn – Aquila fasciata

Hökörn – Aquila fasciata
är en fågel i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen rovfåglar. Utbredningsområdet är fragmentariserat och arten förekommer lokalt från nordvästra Afrika till Små Sundaöarna. IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

En kommentar till de bilderna från Spanien.
Det är vilda fåglar men de är framlockade med levande duvor som lockbete. Jag visste inte om detta då jag bokade plats i gömslet. Det kändes inte bekvämt att de lockades fram på detta sätt. Jag har diskuterat detta med arrangörerna i Spanien och de har försökt med att byta ut duvorna mot trafikdödade kaniner vilket skulle kännas betydligt bättre. Det har dock fungerat dåligt. De menar vidare att oavsett om det funnits fotografer skulle de ha gjort på detta sätt då deras matning med levande duvor gjort att Hökörnen som art i regionen har räddats från nedgång och har de fem senaste åren haft en fruktsam häckning genom deras arbete. Oavsett vad man tycker om detta så vill  jag vill ändå visa bilderna då hökörnen i sig själv förtjänar att visas då den är en fantastiskt vacker rovfågel.