This post is also available in: Engelska

Höksångare – Sylvia nisoria

Höksångare – Sylvia nisoria
Höksångaren är en stor och kraftigt byggd sångare, 15,5-17 cm lång med ett vingspann på 26-29 cm och en vikt på 28-32 gram. Ovansidan är mestadels grå och undersidan vit. Näbben är rak och spetsig. Det gula ögat och formen på stjärten påminner om en hök. Den adulta hannen är mörkare grå på ovansidan och hökvattrad på undersidan. Ögat är klargult och man kan antyda en bister uppsyn. Honan är bara svagt strimmig. Ungfåglar är inte strimmiga och har inga uppenbara urskiljande drag utöver storleken.

Höksångaren lever i högvuxen buskmark med spridda träd i öppen terräng, men också i buskrika gläntor i öppen skogsmark. Den häckar i stora delar av östra Europa och tempererade regioner i Asien. Utbredningen i Sverige är begränsad till vissa områden nära havet, särskilt på Öland och Gotland. Den häckar så gott som årligen i Stockholms skärgård.

Höksångarens värdspopulation anses inte hotad och placeras därför i kategorin livskraftig av internationella naturvårdsunionen IUCN. I Sverige däremot kategoriseras den som sårbar av ArtDatabanken.

Den låter såhär när den varnar
Inspelning av Lars Lachmann från Xeno-Canto