This post is also available in: Engelska

Spillkråka – Dryocopus martius

Spillkråka – Dryocopus martius
Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 cm – 57 och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från juvenil dräkt endast är röd i nacken. Ögonen är ljusa och halsen relativt lång. Näbben är kraftig och benvit. Spillkråkan kan häcka i såväl barr-, bland- som lövskog, men är vanligast i blandskogar. Den föredrar högstammig, talldominerad gammelskog i bergig terräng, men kan ibland häcka i ren lövskog. Spillkråkan har under senare tid även börjat häcka i närheten av bebyggelse. Revirets storlek är beroende av tillgången på föda och kan därför variera mellan 100—1 000 hektar.

Såhär låter den
Inspelning av PE Svahn från Xeno-canto