Hornpelikan – Pelecanus erythrorhynchos- American white pelican

Hornpelikan – Pelecanus erythrorhynchos- American white pelican
är en nordamerikansk fågel i familjen pelikaner inom ordningen pelikanfåglar. Av de tre förekommande pelikanarter i Amerika är hornpelikanen den enda med svartvit fjäderdräkt. Trots att den dräktsmässigt är lik pelikanarterna i Gamla världen står den närmast de två övriga amerikanska pelikanerna perupelikan och brun pelikan. Hornpelikanen är en omisskännlig fågel, den enda svartvita pelikanen i Amerika. Den har en kroppslängd på 152 cm och vingbredden 271 cm, tydligt mindre än både vit pelikan och krushuvad pelikan i Gamla världen men mycket större än den enda andra pelikanarten i Nordamerika, brun pelikan. Sommartid är den vit med svart på yttre armpennorna och handpennorna och ljusgul tofs i nacken. Näbben är orange med en knöl på övre näbbhalvan som gett arten dess namn. Vintertid är den gråaktig på hjässa och nacke. Ungfågeln liknar adult fågel i vinterdräkt men är brunare på övre vingtäckare och armpennor samt i nacken. Hornpelikanen häckar i sötvattensvåtmarker i kolonier. Vintertid rör den sig till flodmynningar och havsvikar. Till skillnad från brun pelikan som dyker efter fisk från luften födosöker hornpelikanen genom att sticka ner näbben i vattnet när den simmar.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av Andrew Spencer