This post is also available in: Engelska

Knärot – Goodyera repens

Knärot – Goodyera repens
är en växtart i familjen orkidéer och släktet knärötter. Artepitetet repens betyder krypande och syftar på artens växtsätt. Knärot är en av de vanligare orkidéerna i Sverige och växer i nästan hela landet. Arten skyddas av den riksomfattade fridlysningen av alla orkidéer.

Knärot är lågväxt och blir cirka en decimeter hög. Den har alltid rikligt med utlöpare och bildar mattor av bladrosetter. De vintergröna bladen är äggformade och spetsiga med ett otydligt nätmönster på ovansidan. Blommorna är ganska små, vita, ludna och sitter i en spiralformad blomställning. Stjälken är finhårig upptill.

Knärot är spridd över hela det boreala bältet från Skandinavien till östra Sibirien, Alaska och norra Kanada. Den finns även i några mer sydliga bergsregioner. Det är den mest vitt spridda arten i sitt släkte och i Nordamerika växer den ofta tillsammans med flera liknande släktingar medan den i kontinentala Europa är ensam representant i släktet.

Knärot trivs bäst på frisk, mossbeväxt mark, gärna i mossrika barrskogar, I söder kan den dock även hittas i örtrika tallskogar och i fjällkedjan kan den växa i fjällbjörkskog. Växtplatsen är alltid bland mossa.

Källa:Wikipedia