This post is also available in: Engelska

Skogsknipprot – Epipactis helleborine

Skogsknipprot – Epipactis helleborine
är en orkidé som växer vilt i Sverige. Den förekommer ganska sällsynt i örtrika skogar, på bergsbranter och vägkanter. Växten blir 15-30 cm hög och får i juli till augusti 15-50 violetta blommor med grön utsida.  Den har jordstam,  upprätt stjälk som är finhårig.

Blomman är 1,5–2 cm bred, grön-rödbrun med 6 hylleblad varav ett är specialiserat till en läpp vars inre del är skålformad. Könspelare (gynostemium) bestående av 1 fungerande ståndare och 2 märken sammanvuxna med omvandlade könsorgan. Blomställningen en ensidig klase. Bladen är ovala högre upp mer lansettlika.

Skogsknipproten varierar mycket i utseendet och den trivs även i de mest olika skogar.

Källa:Wikipedia