Knubbsäl – Phoca vitulina

Knubbsäl – Phoca vitulina

Sälen är i jämförelse med andra öronlösa sälar liten och slank och har ett klotformigt huvud. Ett tydligt kännetecken är de V-formade näsborrarna. Honan är omkring 140 centimeter lång och väger cirka 50 kilogram. Hannar når vanligen en vikt upp till 130 kilogram (i undantagsfall upp till 253 kg och är upp till 195 centimeter långa. Pälsen är oftast svart med vita fläckar men kan även vara ljusgrå eller brungrå med mörka fläckar, men uppvisar geografiska variationer. Sälen har ett tjockt späcklager. Den har en ”uppåtnäsa” i profil.  Den globala populationen uppskattas bestå av 350 000 till 500 000 individer och arten bedöms idag som livskraftig.