Kungstärna – Thalasseus maximus – Royal tern

Kungstärna – Thalasseus maximus – Royal tern
är en amerikansk havsfågel i familjen måsfåglar. Kungstärnan mäter 42–49 centimeter och har ett vingspann på 86–92 centimeter. Som adult har den har vitt huvud, bröst och undersida, orange vingovansida, mörka ben, rödorange kraftig näbb och under häckningssäsongen svart hätta. På undersidan av handen har den en smal mörk bakkant. I vinterdräkt har den mindre svart hätta och vit panna. Juvenilen har en kontrastrik vingovansida i olika grå nyanser, gulorange ben och bara delvis svart hätta.

Kungstärnan lever utmed kuster och återfinns nästan enbart i saltvattenbiotoper, som flodmynningar, mangrove och laguner.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av okönd