This post is also available in: Engelska

Kustlabb – Stercorarius parasiticus

Kustlabb – Stercorarius parasiticus
Kustlabben ser ungefär ut som en mörk spetsvingad fiskmås och har en snabb och falklik flykt. Den har smala, ganska långa vingar med ett vingspann på 100–115 cm. Fågeln mäter 37–42 cm och utöver detta har de adulta fåglarna i häckningsdräkt förlängda centrala stjärtpennor som sticker ut som ett 5–8,5 cm långt spetsigt spröt på stjärten. Den väger 330–610 gram. Kustlabben förekommer i mörk-, ljus- eller mellanfas, så kallade morfer vilket resulterar i olika mörkfärgade fjäderdräkter hos individerna.

Såhär låter den
Inspelning av Lauri Hallikainen från xeno-canto