This post is also available in: Engelska

Skräntärna – Hydroprogne caspia

Skräntärna – Hydroprogne caspia
är världens största tärna, numera placerad i familjen måsfåglar. Globalt har arten ett stort men glest utbredningsområde och förekommer häckande på alla kontinenter utom Sydamerika. I Europa häckar större delen av populationen i Östersjöområdet, och i Kaspiska havet, med några mindre populationer i Svarta havet och några enstaka par (från Östersjöpopulationen) i Ladoga. Skräntärnan är karaktäristisk med sin måsfågellika flykt som skiljer sig från andra tärnors, sin grova blodröda näbb och sina hesa, barska läten.

Såhär skrovligt låter den
Inspelning av Patrick Franke from Xeno-canto