This post is also available in: Engelska

Lövsångare – Phylloscopus trochilus

Lövsångare – Phylloscopus trochilus
Lövsångare är en ljust gröngul fågel inom familjen Lövsångare som främst observeras genom sin sång. Den häckar i norra och tempererade Europa och Asien och är där en av regionens talrikaste fågelarter. Man räknar med att det bara i Europa finns mellan 110 och 200 miljoner individer. Den är en långflyttare och merparten övervintrar söder om Sahara. Det är den vanligaste fågeln i Sverige och personligen tycker jag dess sång är ett riktigt sommartecken. Den är mest lik gransångaren men särskiljs bl a på ögonbrynsstreck och ljusa ben medan gransångare har svarta ben.

Källa:Wikipedia

Såhär sjunger en lövsångare
Inspelning av Eetu Paljakka från xeno-canto