This post is also available in: Engelska

Lundsångare – Phylloscopus trochiloides

Lundsångare – Phylloscopus trochiloides
Lundsångaren är cirka 10-11 cm lång. Till utseendet påminner den om lövsångaren men den utmärker sig genom ett långt vitt ögonbrynsstreck. Den är grågrön på ovansidan och gråvit undertill. Den är mindre än nordsångaren. Sången är en högljudd och gäll snabb drill. Locklätet påminner om sädesärlans. Lundsångaren förekommer i norra Sverige särskilt i granskog, ibland med inslag av lövträd. I södra Sverige observeras den dock oftare i lövskog. Den har expanderat österifrån och kom till Sverige under första hälften av 1900-talet. Den är vanligare i Finland, och syns oftast i den östra delen av Sverige, till exempel på Holmöarna. Lundsångarna i Sverige tillhör rasen Ph. t. viridanus, som är den vanligaste i Europa. P. t. plumbeitarsus är vanlig på Sibiriens tajga och P. t. nitidus i Kaukasien. Den brukar anlända till Sverige i maj-juni och flytta i augusti.

Den låter såhär
Inspelning av Georg Ruppel från Xeno canto