This post is also available in: Engelska

Sävsångare – Acrocephalus schoenobaenus

Sävsångare – Acrocephalus schoenobaenus
Sävsångaren är en medelstor sångare som mäter 11,5 – 13 cm på längden, har ett vingspann på 17-21 cm och en vikt på cirka 10-15 gram. Den adulta fågeln har en kraftigt streckad brungrå rygg och ljus gulaktig undersida. Pannan är platt med ett framträdande gulbeiget ögonbrynstreck, svart hjässidesband och ett brunsvart centralt hjässband. Strupen är vitaktig och näbben är kraftig och spetsig. Könen är lika, som hos de flesta sångare, men ungfåglar är fläckade på bröstet. Den häckar i nästan hela Europa och i västra och centrala Asien. Den är en flyttfågel som övervintrar i Afrika söder om Sahara. Den flyttar i augusti-oktober och återkommer i maj. Sävsångaren påträffas i vassnår med buskar i våtmarker. I fjällen brukar den hålla till i fuktiga videsnår. Sävsångaren blir könsmogen efter ett år. Den lägger 3-6 ägg i ett rede nära marken i tät vass eller en buske. Föräldrarna, mestadels honan, ruvar i 12-14 dagar och ungarna blir sedan flygfärdiga efter 10-12 dagar. En sävsångare kan bli upp till sju år gammal. Liksom de flesta sångare livnär den sig på insekter, men äter även bär.

Den låter såhär
Inspelning av Jeremy Simar från Xeno canto