This post is also available in: Engelska

Mindre hackspett – Dendrocopos minor

Mindre hackspett – Dendrocopos minor
Mindre hackspett är den minsta av Europas hackspettar med sin längd på cirka 15 cm, vilket gör den jämnstor med gråsparven. Mindre hackspett har sin utbredning över hela västra och norra Palearktis till Asiens Stillahavskust och delas upp i 11 underarter. I Mellaneuropa är den en spridd, men inte vanlig häckfågel. Som många små hackspettsarter söker den sin föda främst i trädkronornas yttre grenområde.

Såhär låter den
Inspelning av Nikolay Sariev från Xeno-canto
(för övrigt väldigt likt tiggande ungar av Större hackspett)