This post is also available in: Engelska

Myrspov – Limosa lapponica

Myrspov – Limosa lapponica
är en långbent, långnäbbad vadarfågel som häckar på tundran i norra Eurasien och nordvästra Alaska. Vissa populationer genomför några av de längsta non-stopflygningarna av alla fågelarter, mellan sina häckningsplatser och vinterkvarter.
Myrspoven är 33-41 centimeter lång och har ett vingspann på 70-80 cm. Den skiljer sig från rödspoven genom att benen är kortare, stjärten är tvärbandad, inte svart, att den saknar vita vingband och har svagt uppåtböjd näbb. Hanen i sommardräkt är ostreckat tegelröd på halsen, bröstet och magen. Honan har blekare färger.

Myrspoven är en långflyttande flyttfågel som häckar på tundran i norra Europa, Asien och västra Alaska. Arten delas ofta upp arten i två underarter, den europeiska och den sibiriska men vissa delar upp den sibiriska i fler underarter:

  • lapponica lapponica – häckar i norra Skandinavien till Tajmyrhalvön.
  • Limosa lapponica baueri – häckar i nordöstra Sibirien från Chatangafloden till västra Alaska.

Myrspoven flyttar i flockar till kusterna i västra Europa, Afrika, södra Asien, Australien och Nya Zeeland. Det förekommer också att fåglar från Europa och Asien uppträder vintertid vid Nordamerikas kuster. Myrspoven är en av de fågelarter som genomför den allra längst nonstopflygningen och det finns individer som genomfört flygningar på 11 000 kilometer, från Alaska till Nya Zeeland, vilket kan ta upp emot 10 dagar.[2] Det är den minsta av Sveriges fyra spovar och också den ovanligaste. I Sverige finns den i huvudsak i tre områden i Norrbotten och Västerbotten. Det svenska beståndet övervintrar i Västeuropa.

Såhär låter den
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno-canto