This post is also available in: Engelska

Sandlöpare – Calidris alba

Sandlöpare – Calidris alba

Sandlöparen är 18-21 centimeter lång, ungefär lika stor som en kärrsnäppa. I jämförelse med kärrsnäppan har den en kortare ganska tjock näbb. Dess vingspann blir 40-45 cm. Näbben och benen är svarta den har tre tår, eftersom den saknar baktå. I häckningsdräkt (juli-aug) är ovansidan gråbrun, huvud och hals rödbrun medan undersidan är vit. Under våren (apr-maj) bär den adulta sandlöparen en eklipsdräkt då huvud och hals är mer gråbrunspräcklig. Den anlägger häckningsdräkt genom att dessa fjäderpartier slits och på så sätt avslöjar de starkare färgade fjädrarna under.

I adult vinterdräkt är den mycket ljus, med ljusgrå ovansida och hjässa, vitt ansikte och undersida och en mörkare grå fläck på skuldran. Den juvenila fågeln är svartvit och har en mycket mer kontrastrik dräkt än den vuxna fågeln.

Ovansidan av vingen är till mönster och färg ganska lik kärrsnäppans i svart och vitt, men sandlöparen har ett bredare vitt vingband och närmast kroppen är vingen ljusgrå till skillnad från kärrsnäppans mer gråbruna nyans. De mittersta stjärtpennorna är svarta.

Sandlöparen ses ofta på sandstränder då de snabbt springer fram och tillbaka, i en cyklisk rörelse och plockar föda, och samtidigt undviker bränningarna som översköljer stranden. På vintern bildar den ibland stora flockar på stränder.

Såhär låter den
Inspelning av Ian Cruickshank från Xeno canto