This post is also available in: Engelska

Ökensångare – Sylvia nana

Ökensångare – Sylvia nana
är en tätting som tillhör släkte Sylvia i familjen sylvior (Sylviidae). Ökensångare är en liten sångare, som mäter 11,5-12,5 cm, med ljust sandfärgad ovansida och huvud, vitaktig undersida och ljust gul iris. Könen är lika och arten påminner om en liten törnsångarhona utan ljust tygelstreck men med ljust öga och ljusa ben. Dess sång är distinkt och framförs ofta i sångflykt.

Ökensångaren är en flyttfågel som häckar i det tempererade delarna av södra Centralasien, från Kaspiska havet till Mongoliet och västra Kina. Den övervintrar från allra nordöstligaste Afrika, över Arabiska halvön och till Indien. Den är en sällsynt gäst i Västeuropa men har observerats så långt västerut som Storbritannien som, tillsammans med Sverige och Finland är de länder i Västeuropa där den observerats flest gånger.

Den är mycket närbesläktad med saharasångare (Sylvia deserti) som tidigare behandlades som underart till ökensångare. Dessa båda arters släktskap med övriga sångare är oklar men de kan vara närmst besläktade med törnsångare. Törnsångarhonor påminner mycket om en kraftigt färgad ökensångare minus det ljusa tygelstrecket genom ögat. Studier visar hur som helst att alla dessa tre taxa är basala medlemmar av släktet Sylvia. Ökensångaren är en monotypisk art och delas inte upp i några underarter.

Den låter såhär
Inspelning av Oscar Campbell från Xeno canto