This post is also available in: Engelska

Prärielöpare – Calidris subruficollis

Prärielöpare – Calidris subruficollis

Prärielöparen är en liten, kärrsnäppestor vadare som mäter 18–20 cm. Den har sandfärgad fjäderdräkt, mörk näbb och ljus ögonring. Ovansidan är tydligt mörkvattrad med ljusa fjäderbräm och mörka fjädercentra. Den påminner om en juvenil brushona men är mindre och har kortare och rakare näbb. I flykten påminner den om en liten ljungpipare med mörk vingovansida utan vingband, vit vingundersida med mörk bakre kant och ett mörkt ”kommatecken” som bildas av de undre handtäckarnas fjäderspetsar. Dräktskillnader mellan adulta och juvenila individer är subtila men täckarna hos den senare har bred vit bräm med ett mörkt streck innanför och med ljus grundfärg. Adulta fåglar har mörka täckare med smalare ljus bräm.

Den globala populationen av prärielöpare uppskattades 2006 till mellan 16 000 till 84 000 individer att jämföra med i början av 1900-talet då det fanns åtskilliga hundratusen, kanske miljoner individer. IUCN kategoriserar arten som nära hotad (NT). Prärielöparen kan vara ganska orädda för människor vilket märktes ganska tydligt med Gotlandsfågeln som var märkbart mer orädd än de andra calidrissnäpporna som den sällskapade med.

Såhär låter den!
Inspelning av Bernabe Lopez-Lanus från Xeno canto