This post is also available in: Engelska

Småsnäppa – Calidris minuta

Småsnäppa – Calidris minuta
Småsnäppan är 14 centimeter lång och har ett vingspann på 34-37 cm. Genom sin storlek, tunna mörka näbb, mörka ben och snabba rörelser skiljer den sig från andra vadarfåglar utom från de andra arterna inom släktet Calidris. Häckande adulta fåglar har orange bröst, vit hals och ett kraftigt vitt V på ryggen. Vinterdräkten är ganska enfärgat grå och svårare att identifiera. Juvenilerna har ljusa strimmor på hjässan och rosaaktigt bröst. Lätet är ett skarpt ”stitt”. Småsnäppan är en långflyttare som häckar i arktiska områden i Europa och Asien. Några enstaka gånger har den häckat i fjällen i Sverige. Den är övervintrar i Afrika och södra Asien. På vintern bildar den stora flockar med andra småvadare, som kärrsnäppa och mosnäppa, och uppträder vid leriga stränder eller vid randen av vattensamlingar inåt land.

Antalet fåglar är, liksom för spovsnäppan, beroende av beståndet av lämlar eftersom labbar och fjälluggla istället tar häckande vadarfåglar när lämmelpopulationen är liten.

Den låter såhär