Prärietrana – Antigone canadensis – Sandhill crane

Prärietrana – Antigone canadensis – Sandhill crane
är en trana som häckar över stora delar av Nordamerika, i nordöstra Sibirien och på Kuba. Merparten är flyttfåglar som övervintrar i södra USA, norra Mexiko och södra Japan. Prärietranan mäter från 88–120 cm och har ett vingspann på 160–210 cm.

Den adulta prärietranan i fräsch vinterdräkt är ljusgrå, med liten mängd varmt roströda partier på ovansidan, speciellt på vingtäckarna och övergumpen.  Adult i sommardräkt är mer roströd. Adultens hals är ljust grå och huvudet nästan vitt. Pannan och främre delen av hjässan är röd. Vingpennorna är mörkgrå till svarta och innanför dessa har den ett ljust band på vingundersidan, som är bredare och tydligare hos de sydliga underarterna.  Juvenilen påminner om adulten, men saknar rött på huvudet och är överlag rödbrungrå.

Den låter såhär!
Inspelning från Xeno canto av Thomas Magarian