This post is also available in: Engelska

Ren – Rangifer tarandus

Ren – Rangifer tarandus
är ett arktiskt hjortdjur som förekommer på tundran och i det boreala skogsområdet i norra Eurasien, norra Nordamerika, på Grönland och flera arktiska öar. Tidigare fanns arten även i den tempererade klimatzonen. Renen utgör den enda arten i släktet Rangifer. Den utmärker sig genom att vara det enda hjortdjur där båda könen har horn. Den nordamerikanska vildrenen, caribou, är känd för att göra mycket långa säsongsvandringar i enorma hjordar. Detta har inte iakttagits hos den fennoskandiska vildrenen, men inom renskötseln förekommer långa vandringar eller transporter mellan vinter- och sommarbeten. Hanrenen kallas för tjur eller sarv och honan för ko, vaja eller simla, medan en kastrerad tjur kallas för härk.

Renen utvecklades i Eurasien under Mosbachien-perioden (första delen av mellersta pleistocen). Den invandrade till Nordamerika under yngre pleistocen.

Artens aktuella utbredningsområde är huvudsakligen den arktiska tundran och i viss mån taigan. Den förekommer även på arktiska ögrupper som Svalbard och Ellesmereön. Svalbardrenen (Rangifer tarandus platyrhynchus) tillhör en egen underart som övervintrat den senaste istiden på ögruppen, skild från övriga renpopulationer. Den är kraftigare och mer kompakt än vanlig ren- Det finns flera bilder i portfolion.

I Europa finns, söder om norra polcirkeln några isolerade populationer, till exempel på norska Hardangervidda men i Nordamerika sträcker sig utbredningsområdet längre söderut. Under senaste istiden fanns renar även i Centraleuropa och i Nordamerika söderut till bland annat Nevada och Tennessee