Ringnäbbad mås – Larus delawarensis – Ring-billed gull

Ringnäbbad mås – Larus delawarensis – Ring-billed gull
är en medelstor mås som häckar i norra USA och Kanada och övervintrar längre söderut ned till Centralamerika. Den tillhör släktet Larus och delas inte upp i några underarter. Den beskrevs första gången 1815 av George Ord. Den har tre ålderklasser och är i alla dräkter lik fiskmåsen men är något större, ljusare och har grövre näbb, som hos adult fågel har ett tydligt svart tvärband, vilket gett fågel dess namn. Den häckar ofta i kolonier på låglänt mark i närheten av sötvatten. Födomässigt är den en opportunist. Den bedöms inte som hotad och IUCN kategoriserar arten som livskraftig. Ringnäbbad mås påminner om fiskmåsen men är något större och tyngre och har grövre näbb. Den mäter 41–49 cm och har ett vingspann på 112–124 cm. Den väger mellan 400 och 590 gram. Den västliga populationen är större än den östliga.

Den låter såhär!
Inselning från Xeno canto av Ian Cruickshank