This post is also available in: EngelskaRödspov – Limosa limosa

Rödspov – Limosa limosa
är en stor vadare med långa svarta ben och en lång rak eller svagt uppåtböjd näbb. I häckningsdräkt är de gamla fåglarna kraftigt rödorange på hals och huvud. Hannarna är mera utfärgade än honorna. Utanför häckningssäsongen är fågeln mera kontrastlöst tecknad i brunt och grått. Fåglar som endast ses stående kan då vara svåra att skilja från den närbesläktade myrspoven Limosa lapponica. Artens mest utmärkande kännetecken är breda vita vingband som tydligt kontrasterar mot den svarta vingbakkanten samt en rent vit övergump och stjärtbas i kombination med svart stjärtbakkant. Efter att första gången ha konstaterats som häckfågel i Sverige i början av 1800-talet så verkar den ha blivit ganska allmän på Gotland och Öland. Den minskade sedan kraftigt i slutet av 1800-talet, men 1922 konstaterades den första häckningen i Skåne. Under 1950- och 1960-talet ökade arten kraftigt och etablerade sig som häckfågel på Västkusten, i Östergötland och Västergötland. Under 1980-talet beräknades antalet häckande par till 350-375, men har sedan dess minskat dramatiskt och 2004-2005 uppskattades den svenska häckningspopulationen bestå av 100-200 par. På grund av denna minskning placerades den på ArtDatabankens rödlista. I 2005 års rödlista kategoriserades arten som sårbar (VU) och i 2015 års rödlista kategoriseras den som akut hotad.

Den låter såhär
Inspelning av David Darrell-Lambert från Xeno canto