This post is also available in: Engelska

Rostand – Tadorna ferruginea

Rostand – Tadorna ferruginea
Rostanden är lätt igenkännlig, 58-70 centimeter lång med ett vingspann på 110-135 centimeter. Den har orange-brun fjäderdräkt på kroppen och ljusare på huvudet. Vingarna är vita med svarta ytterfjädrar. Den simmar bra och ser klumpig ut när den flyger, mer som en gås än en and. Könen är lika, men hannen har en svart ring längst ned på halsen under häckningssäsongen, och honan har ofta en vit fläck i ansiktet.

Det finns många små populationer av arten i nordvästra Afrika, men artens huvudsakliga häckningsområde är från södra Europa genom Centralasien till sydöstra Kina. Merparten är flyttfåglar som främst övervintrar i södra Asien, men även i Afrika, så långt söderut som Etiopien.

Då rostanden har blivit ovanlig i sydöstra Europa och södra Spanien är rostanden fortfarande vanlig i sitt asiatiska utbredningsområde. Det kan vara denna population som givit upphov till enstaka gästande fåglar så långt västerut som Island och Storbritannien. Eftersom den europeiska populationen minskar är det dock troligare att de flesta förekomsterna i västra Europa under de senaste årtiondena är fåglar som rymt från fångenskap.

Lätet är ett ljudligt vilt tutande.
Inspelning av Hans Matheve från Xeno canto