This post is also available in: Engelska

Savannelefant – Loxodonta africana

Savannelefant – Loxodonta africana
Elefant är ett djur inom ordningen snabeldjur. Idag finns det tre arter. Den indiska elefanten och den afrikanska elefanten. Den afrikanska delades tidigare in i tre arter; Stäppelefant, Loxodonta africana – Skogselefant – Loxodonta cyclotis och den Nordafrikanska elefanten – Loxodonta pharaohensis som nu är utdöd. Elefanten växer hela livet och deras storlek varierar därför mycket men stora afrikanska elefanttjurar (elefanthannar) blir drygt 3 meter i mankhöjd och väger då över 5 ton. Den tyngsta elefanten som påträffats var en afrikansk elefanttjur som sköts 1978 i Angola. Den hade möjligen en mankhöjd på 4,2 meter, en vikt på 12 ton (andra data nämner 4,0 meter och 10 ton) och en längd på över 10 meter (från snabelspets till svansspets). En högre men inte så tung elefant sköts 1978 i Namibia.