This post is also available in: Engelska

Sibirisk järnsparv – Prunella montanella

Sibirisk järnsparv – Prunella montanella
Sibirisk järnsparv är ungefär lika stor som en järnsparv, det vill säga 13-14,5 cm lång. Den har en spetsig, fin, svart näbb och utmärker sig genom sitt ljusa sandgula ögonbrynsstreck som accentueras av den svarta hjässan och den svarta ögonmasken som går ned på kinden. Den har en gråaktig halsboa och i övrigt är den brunvattrad på ovansidan, ljust gråbeige på undersidan, har ett ostreckat sandgult bröst, vit undergump och ljust rosaröda ben. Sibirisk järnsparv häckar lokalt i ett smalt bälte över hela nordligaste Sibirien, från Berings sund i öst till en bit in i norra delen av Europeiska Ryssland där den har sitt största häckningsområde

Som enda representant för familjen järnsparvar så är hela världspopulationen flyttfåglar som övervintrar i sydöstra Asien i ett begränsat område i nordöstra Kina och Korea

Sveriges första fynd gjordes 1976 på Öland när en individ ringmärktes på Ottenby fågelstation. Ytterligare tre individer observerades på Öland 1987 i år 2016 har det under hösten observerats sibiriska järnsparvar längs hela ostkusten. De ihärdiga, hårda ostvindarna i oktober har placerat ett ansenligt antal på Svensk mark.

Såhär låter den
Inspelning av Alex Yakovlev från Xeno canto