This post is also available in: Engelska

Skogssnäppa – Tringa ochropus

Skogssnäppa – Tringa ochropus
Skogssnäppa är en liten vadarfågel som tillhör familjen snäppor.

Skogssnäppan liknar grönbenan men är lite större och mäter cirka 23 centimeter på längden och har ett vingspann på ungefär 57 cm. Fjäderdräkten kontrasterar mellan den mörka ovansidan och den vita undersidan som avskiljs med en ganska rak linje över hela kroppen. Huvudet är gråaktigt och ryggen mörkgrön med vita fläckar i olika utsträckning, mest hos häckande adulta fåglar, mindre på vintern och hos ungfåglar. Benen och den korta näbben är båda mörkgröna. Den syns tydligt i flykten med sina mörka vingar och lysande vita gump. I flykten yttrar den ett karakteristiskt trestavigt visslande läte. Skogssnäppan häckar i norra Europa och Asien. Den är flyttfågel som anländer och flyttar tidigt, och övervintrar i södra Europa och Asien och i tropiska Afrika. De anländer häckningsområdena i mars-april. Fåglarna börjar flytta söderut i etapper, först honorna redan i juni, följda av hanarna i juli och juvenilerna i augusti.

I Sverige häckar Skogssnäppan över stora delar av landet, men mest i söder.

Skogssnäppan är en skogsfågel som häckar vid tjärnar och kärr i barrskog. Den är inte särskilt social, även om små grupper ibland samlas i områden med tillgång på föda. Skogssnäppan kan ofta påträffas i ganska slutna biotoper som andra vadare ofta undviker då de föredrar mer obehindrad överblick omkring sig. Skogsnäppan livnär sig av små ryggradslösa djur, främst insekter och deras larver, som den plockar upp ur leran vid kanten av vattnet.

Den låter såhär
Inspelning av Joost van Bruggen från Xeno canto