This post is also available in: Engelska

Småspov – Numenius phaeopus

Småspov – Numenius phaeopus
Småspov är en vadarfågel i familjen snäppor. Småspoven liknar storspoven men är betydligt mindre, vilket dock kan vara svårt att se på håll om man inte har andra fåglar att jämföra med. Den har också proportionellt en något kortare näbb. Den är 37-45 centimeter lång (varav näbben är mellan 6 och 9 centimeter), med ett vingspann på 76–89 cm och är trots sitt namn exempelvis större än myrspoven. Den är mestadels gråbrun men vingen har en mörk hand. Den har krökt näbb som är längst hos adulta honor.

Småspoven har en tydlig ljus ”mittbena” på huvudet och ett kraftigare tygel än storspoven. I flykten sticker inte benen ut bakom stjärten. Nominatformen N. p. phaeopus, som häckar i Europa har vit rygg, övergump och vingundersida, och tvärrandig gråbrun stjärt. Locklätet är en vissling, medan spellätet är en serie visslingar som övergår i en drill.

Den häckar i Nordamerika, nordligaste Europa och i Asien, främst i Sibirien. I Sverige häckar de i norr ända upp på kallfjället. Den är flyttfågel och övervintrar på kuster i Afrika, Sydamerika, södra Asien, Australasien och södra Nordamerika. Småspoven delas ofta upp i tre eller fyra underarter.

Den låter såhär
Inspelning av Herman van der Meer från Xeno canto