This post is also available in: Engelska

Smålom – Gavia stellata

Smålom – Gavia stellata
är en vattenlevande fågel inom familjen lommar. Den är en utpräglad flyttfågel som främst återfinns i den tempererade regionen på norra halvklotet, i både Nearktis och Palearktis och bland lommarna har den det största utbredningsområdet. Med en ungefärlig längd på 60 cm och ett vingspann på cirka 100 cm är arten den minsta och lättaste av lommarna. Vintertid är smålommen gråsvart ovan och vit undertill och i häckningsdräkt anlägger den ett rött parti på halsen. När den flyger har den snabbare vingslag än andra lommar och benen skjuter knappt ut bakom stjärten. Den höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud. Hos alla lommar är benen placerade så långt bak på kroppen att de ej kan gå på land utan istället använder dem för att putta sig fram liggande på bröstet.

Smålommen häckar över stora delar av Sverige. Den är mindre vanlig på Sydsvenska höglandet men från Svealand och norrut häckar den mera sammanhängande. I fjällen förekommer den upp till björkskogsregionen och den lågalpina regionen. Den högsta koncentrationen förekommer i Värmland, Bergslagen och Dalarna. Vissa övervintrar i de södra delarna av Sverige, medan andra flyttar längre söderut.

Beståndet av smålom i Sverige uppskattas till 1300–1900 par. Populationen har minskat under en längre tid varför den kategoriseras som nära hotad (NT).

Vingslagen är snabbare än de andra lommarnas och benen skjuter i flykten nätt och jämnt ut bakom stjärten. Den höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud.

Den låter såhär
Inspelning av Terje Kolaas från Xeno canto