This post is also available in: Engelska

Dvärglärka – Alaudala rufescens

Dvärglärka – Alaudala rufescens
är en lärka som förekommer från Medelhavsområdet österut till Centralasien.

Dvärglärkan är som namnet avslöjar en liten lärka, endast 13-14,5 centimeter lång. Den är lik korttålärkan (Calandrella brachydactyla) som delvis förekommer i samma utbredningsområde och levnadsmiljöer, men är gråare och mer jämnt streckad. Den har vidare ett streckat bröst likt en liten sånglärka samt kortare tertialer och kortare näbb.

Sången är också snabbare och mer varierad än korttålärkans, ofta innehållande härmljud från andra fåglar. Typiskt är också det invävda torra surrande locklätet. I sångflykten drar den runt med utbredd stjärt, ibland med karakteristiskt långsamma vingslag, vilket aldrig ses hos korttålärkan.

Dvärglärkorna placerades tidigare tillsammans med korttålärkorna i släktet Calandrella, men genetiska studier visar att de inte är varandras närmaste släktingar. Dvärglärkorna har därför lyfts ut till det egna släktet Alaudala.

Dvärglärkan bygger sitt bo på marken och lägger vanligtvis två till tre ägg som ruvas av honan. Den lever av frön och insekter. Den föredrar öppet torrt landskap och återfinns oftast i torrare miljöer än korttålärkan.
Källa:Wikipedia

Den låter såhär

Inspelning av Dries Van de Loock från Xeno canto