This post is also available in: Engelska

Snösparv – Plectrophenax nivalis

Snösparv – Plectrophenax nivalis
Snösparv är en fågel som tillhör familjen sporrsparvar. Den häckar i arktiska områden och har en kontrastrik svartvit fjäderdräkt som vintertid ses i flockar i tempererade nordliga områden. Snösparven har en mycket variabel fjäderdräkt beroende på kön, årstid och ålder. Den är en trind och långvingad sparv, har svarta ben och en kontrastrik fjäderdräkt i svart, vitt, brunt och gått. I häckningsdräkt har den svart näbb medan den har gul näbb med svart spets i vinterdräkt och som juvenil. Den adulta fågeln mäter mellan 15,5-18 cm, har ett vingspann på 32–38 cm och väger 26-40 gram. I flykten känns den främst igen på sina stora vita vingfält i kontrast till de mörka handpennorna.

Hanen i häckningsdräkt är omisskännlig med vitt huvud, hals, övergump och undersida. De flesta av armpennorna, roten av handpennorna, vingtäckara och de yttersta stjärtpennorna är också vita medan övriga fjädertrakter är svarta. Den adulta honan har i häckningsdräkt gråbrun hjässa, nacke och örontäckare och även bruna anstrykningar på ryggen och på det annars vita bröstet. På vintern får fjädrarna på huvud, rygg, skuldror och övergump rostbruna kanter.

Häckningsbiotopen är tundra, trädlösa hedar och kalfjäll. Om vintern förekommer den i större flockar, ofta vid sandiga kustområden eller låga bergstrakter och mer sällan på stubbåkrar.

Boet byggs under en sten eller i en klippskreva. Honan bygger boet av mossa och lavar, fodrat med bland annat gräs och fjädrar. Hon lägger 5-7 ägg, som är 21 millimeter stora och grönblå med brunaktiga fläckar. Äggen ruvas av honan i 10-13 dagar. Ungarna blir flygfärdiga efter omkring två veckor. Snösparven blir könsmogen vid ett års ålder. Den livnär sig av frön och på sommaren av insekter.

Snösparvens läte är en mjuk vissling, och sången är drillande och låter såhär
Inspelning av Peter Boesman från Xeno canto