This post is also available in: Engelska

Spansk sparv – Passer hispaniolensis

Spansk sparv – Passer hispaniolensis
är en fågel inom familjen sparvfinkar som förekommer kring Medelhavet samt i sydvästra och centrala Asien. Den är mycket lik sin nära släkting gråsparven och de två arterna hybridiserar ofta. Spansk sparv är med sina 14–16 centimeter lång något större än gråsparven och har också något längre och kraftigare näbb.
Hanen skiljer sig tydligt från gråsparven genom kastanjebrun hjässa istället för grå, grovfläckigt svarta kroppssidor, vitaktig kind och ett smalt vitt ögonbrynsstreck. Honan är näranog identisk med gråsparvshonan med sin genomgående gråbruna dräkt och sitt bleka ögonbrynsstreck, men är något ljusare och antytt gråstreckad undertill.

Även lätena är lika gråsparvens, men är typiskt ljusare och mer metalliskt. Från häckningskolonierna hörs ett nästan sjungande sorl.

I större delen av sitt utbredningsområde förekommer spansk sparv sida vid sida med gråsparven. När båda arter häckar i jordbrukslandskap föredrar spansk sparv fuktigare miljöer. När gråsparv saknar tar spansk sparv dess nisch även i mer urbana miljöer, som på Kanarieöarna och Madeira.

Den häckar i stora kolonier, i slutna bon av strån och kvistar eller även i andra större fåglars bon, som storkar och rovfåglar. Honan lägger tre till åtta ägg som ruvas i tolv dagar. Ungarna är flygga efter 14 dagar.

Liksom andra sparvfinkar lever den huvudsakligen av frön, men också frukt och annat växtmaterial. Ungarna matas mest med insekter.

Den låter såhär
Inspelning av Stanislas Wroza från Xeno canto