This post is also available in: Engelska

Spetsbergsgrissla – Uria lomvia

Spetsbergsgrissla – Uria lomvia
är en fågel som tillhör familjen alkor och är en nära släkting till sillgrisslan. Spetsbergsgrisslan har svart översida och vit undersida, och är för övrigt mycket lik sillgrisslan. De två arterna skiljer sig främst genom att spetsbergsgrisslan har kortare och kraftigare näbb, har en mörkare färg på huvudet samt den vitgula strimman på kanten av näbben. Det är en ganska stor fågel, totallängden kan uppgå till ca 42 cm, med ett vingspann mellan 64-75 cm och en vikt mellan 0,7 och 1,2 kg.

Den är en mycket sällsynt gäst i Sverige med knappt ett 40-tal fynd. Majoriteten är från Västkusten under senhöst och vinter, men fynd finns också från Lilla Karlsö i maj 2000 och i januari 1987 påträffades ett exemplar på en väg i Klöverträsk utanför Älvsbyn i Norrbotten.
Den låter såhär
Inspelning av Andrew Spencer från Xeno canto