This post is also available in: EngelskaStäpphök – Circus macrourus

Stäpphök – Circus macrourus
är en rovfågel som tillhör familjen hökartade rovfåglar. Stäpphöken kan vara svår att skilja från blå kärrhök och ängshök. Den har, i likhet med ängshöken, längre och slankare vingar än blå kärrhök. Handen är också spetsigare hos stäpp- och ängshök, än hos blå kärrhök, och man ser främst fyra handpennor istället för fem som hos blå kärrhök. Flykten hos ängs- och stäpphök är fjädrande och lätt som hos en tärna. Den är mellan 40 och 50 cm lång och har ett vingspann på mellan 97 och 118 cm.

Den adulta hanen har en övervägande ljusgrå fjäderdräkt och uppfattas som mycket ljus i kontrast till de svarta handpennorna där den första handpennan är ljus vilket ger det svarta en kilformighet. Undersidan av stjärten är tvärbandad.

Hanen i 2K höst-dräkt har inte färgat ut till den helljusa adulta fjäderdräkt utan har fortfarande ett gråbrunt huvud med ljus halskrage. Strupen och övre delen av bröstet är också gråbrunt med fint rödbruna streck. Även de undre ljusa fjädertäckarna är vattrade i rödbrunt och en del av armpennorna är fortfarande mörka. Den vita övergumpen hos 2K-hanar eller äldre är till skillnad från hos blå kärrhök alltid tvärbandad.

Sedan 2004 kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som nära hotad (NT). Tidigare troddes den minska kraftigt i Europa, men sentida data gör att trenden är svår att bedöma. IUCN behåller den dock ännu i kategorin nära hotad innan tydliga data visar på motsatsen. Världspopulationen är relativt liten och uppskattades 2003 till endast 9 000–15 000 par, varav 300–1 100 tros häcka i Europa.
Källa: WIkipedia

Den låter såhär
Inspelning av Albert Lastukhin från Xeno Canto